Austrijska skola

Intervju s profesorom Jörgom Guidom Hülsmannom: Akademska zajednica kako je vidimo danas plod je bujajuće socijalne države

Jörg Guido Hülsmann je profesor na Sveučilištu u Angersu u Francuskoj. Viši je suradnik na Mises institutu u Auburnu, Alabami. Autor je brojnih članaka i knjiga, od kojih su neki „Deflacija i sloboda”, „Etika proizvodnje novca ”, „Kriza inflacionističke kulture” i „Mises: Posljednji vitez liberalizma”. Jedan je od najistaknutijih predstavnika Austrijske škole ekonomije. Predaje seminar o „novcu, bankarstvu i financijskom sustavu” na Institutu Cevro u Pragu za magisterijski program u politici, filozofiji i ekonomiji (PPE).

SiP: Profesore Hülsmann, što bi bilo od Vas da niste nikada upoznali Austrijsku školu ekonomije?

„Studiraj na engleskom, živi u Pragu!“


Novi diplomski studij Austrijske škole ekonomije u srcu Europe

Intervju s profesorom Josefom Šímom 

Video: 

Subjektivna Vrijednost

Profesor Don Boudreaux demonstrira subjektivitet vrijednosti uspoređujući majice sa likovima Che Guevare i Miltona Friedmana. On zaključuje da se vrijednost ne može objektivno utvrditi, pošto je vrijednost nečega kreirana u samome umu posmatrača. Prema tome, vrijednost nije proizvod količine rada ili sredstava koja su potrebna da se neka stvar napravi. Umjesto toga, vrijednost je određena preferencijom pojedinaca.

Video: