kapitalizam

Yaron Brook - Kapitalizam i nejednakost

“Nejednakost je fenomen slobode, to je fenomen kapitalizma, u onoj mjeri u kojoj je ona zasnovana na zaslugama, i to je nešto što treba slaviti a ne osuđivati.” Yaron Brook, Izvršni direktor Ayn Rand instituta, izlaže sažetak njegovih glavnih tačaka na 2016. Nacionalnom studentskom simpozijumu. On predstavlja moralni argument za kapitalizam, objašnjavajući da je sloboda rješenje za siromaštvo i da nejednakost sama po sebi nije problem.

Video: