libertijanizam

Gdje su Klasični Liberali/Libertijci locirani na Ljevica-Desnica Političkoj Skali?

Kao prvo važno je istaći da je politički model zasnovan na Ljevici i Desnici nekompletan i da on ne daje ispravnu sliku političkog spektruma. Ovaj model sadrži samo njegov ekonomski aspekt. Na lijevoj strani ove skale su oni koji žele da država ima veću kontrolu ekonomijom. Tu spadaju progresivci, socijalisti, i komunisti na samom lijevom kraju. Na desnoj strani su oni koji žele veću slobodu ekonomije.Tu spadaju konzervativci, klasični liberali/libertijci, i anarhisti na samom desnom kraju.