O Nama

Šta je to Sloboda i Prosperitet TV?

Sloboda i Prosperitet TV je multimedijski projekat čija misija je da služi kao platforma za širenje klasičnoliberalnih - libertarijanskih ideja u zemljama zapadnog Balkana.

Naši Ciljevi

- davanje publiciteta pojedincima i organizacijama u regionu koji promovišu individualnu slobodu, slobodno tržište, i minimalnu vlast države.

- izlaganje istine o konvencionalnoj kolektivističkoj politici u regionu i šire kroz nedjeljna/mjesečna izveštavanja, klasičnoliberalne analize, unakrsne intervjue, itd.

- podsticanje komunikacije i čvršće saradnje izmedju sličnih organizacija u regionu.

- pružanje edukativne multimedijske biblioteke sa djelima klasičnoliberalnih eksperata iz cijelog svijeta

- publiciranje audiovizuelnih izveštaja i analiza o uspjesima klasičnoliberalne prakse širom svijeta (SAD, Hong Kong, Kina, Singapur, Estonija, Čile, itd.) kao i publiciranje sličnih materijala o neuspjesima kolektivističke prakse u našem regionu i šire

Financiranje

Kao nezavisna nevladina organizacija čiji principi ne dozvoljavaju financiranje iz državnog budžeta bilo koje države svijeta, Sloboda i Prosperitet TV se za sav njen rad i aktivnosti isključivo oslanja na volonterski rad njenih članova i financijsku podršku privatnih donatora i srodnih pro-libertarijanskih nedržavnih organizacija.