Rasizam, jednostavno govoreći, je ružan oblik kolektivizma

"Rasizam, jednostavno govoreći, je ružan oblik kolektivizma, razmišljanje koje vidi ljude strogo kao članove grupe, a ne kao pojedince." - Ron Paul

Rasizam, jednostavno govoreći, je ružan oblik kolektivizma