Ja vjerujem da je posao najbolji socijalni program.

"Ja vjerujem da je posao najbolji socijalni program." - Ronald Reagan

Ja vjerujem da je posao najbolji socijalni program.