Kada vidite da se trgovina vrši, ne putem saglasnosti, već prinudom

Kada vidite da se trgovina vrši, ne putem saglasnosti, već prinudom...
- kada vidite da vam je za proizvodnju potrebna dozvola od ljudi koji ne proizvode ništa...
- kada vidite da novac ne ide onima koji se bave robom, već onima koji se bave prodavanjem političkih usluga...
- kada vidite da ljudi postaju bogatiji ucjenjivanjem i čerupnjem nego li radom, da i vaši zakoni ne štite vas od njih, već njih štite od vas...
- kada vidite da korupcija biva nagrađivana a poštenje postaje samopožrtvovanje...
- tada možete biti sigurni da je vaše društvo osuđeno na propast.

- Ayn Rand
Kada vidite da se trgovina vrši, ne putem saglasnosti, već prinudom