Lako je pokazati upadljivo 'saosjećanje'

"Lako je pokazati upadljivo 'saosjećanje' ako su drugi prinuđeni da snose troškove."  - Murray Rothbard

Lako je pokazati upadljivo 'saosjećanje'