Margaret Thatcher: Suština slobodne ekonomije

"Čovjekovo pravo da radi onako kako želi, da troši ono što zarađuje, da posjeduje imovinu, da ima državu za slugu, a ne za gospodara; to je suština slobodne ekonomije, i na toj slobodi zavise sve naše druge slobode." - Margaret Thatcher

Margaret Thatcher: Suština slobodne ekonomije