John J. Cowperthwaite: pozitivni neintervencionizam

Dugoročno gledano, sveukupan broj odluka pojedinačnih privrednika, donošenjem vlastitih prosuđivanja u slobodnoj ekonomiji, čak i ako bi često bili u zabludi, je vjerovatno manje štetno nego centralizovano odlučivanje Vlade, a zasigurno je vjerovatno da će tako i šteta biti brže neutralisana.

Sir John James Cowperthwaite, Financijski Sekretar Hong Konga od 1961 do 1971.

John J. Cowperthwaite: pozitivni neintervencionizam