Moja filozofija je zasnovana na principu samo-vlasništva

Moja filozofija je zasnovana na principu samo-vlasništva. Vi ste vlasnik svog života. Poreći to znači implicirati da neka druga osoba ima veće pravo na vaš život nego vi sami. Nijedna druga osoba, ili grupa ljudi, ne posjeduje vaš život, niti vi posedujete živote drugih. - Ken Schoolland

Moja filozofija je zasnovana na principu samo-vlasništva