Tajna slobode leži u educiranju ljudi

Tajna slobode leži u educiranju ljudi, dok je tajna tiranije u njohovom držanju u neznanju. - Maximilien Robespierre

Tajna slobode leži u educiranju ljudi