Vaše vrijeme je ograničeno i zato ga ne rasipajte živeći nečije tuđe živote

"Vaše vrijeme je ograničeno i zato ga ne rasipajte živeći nečije tuđe živote. Ne budite uhvaćeni u zamke dogmi, tj. ne živite u skladu sa rezultatima razmišljanja drugih ljudi. Ne dopustite da buka tuđih mišljenja nadglasa vaš unutrašnji glas.  I najvažnije, imajte hrabrosti da slijedite svoje srce i intuiciju. Oni nekako već znaju što zaista želite postati. Sve ostalo je sekundarno." - Steve Jobs

Vaše vrijeme je ograničeno i zato ga ne rasipajte živeći nečije tuđe živote