Neki ljudi gledaju na privatno preduzeće kao na grabežljivu zvijerku koju treba odstrijeliti

"Neki ljudi gledaju na privatno preduzeće kao na grabežljivu zvijerku koju treba odstrijeliti. Drugi to vide kravu koju oni mogu da muzu. Samo nekolicina to vide onakvim kakvo zaista jeste - kao jakog konja koji vuče cijelu zapregu." - Winston Churchill

Neki ljudi gledaju na privatno preduzeće kao na grabežljivu zvijerku koju treba odstrijeliti