Kapitalizam treba da bude naše osnovno gledište

"Kapitalizam treba da bude naše osnovno gledište, jer je u skladu sa osnovnim moralnim uvidima koje smo stekli u mladosti: održavanje svoje riječi, ispunjavanje svojih ugovora, ne uzimanje onog što vam ne pripada, i ne nanošenje fizičkih povreda nikome." - Lew Rockwell

Kapitalizam treba da bude naše osnovno gledište