nekretnine

Porez na nekretnine - ISTINA

Porezom na nekretnine država postaje vlasnikom vaše nekretnine, a vi je imate pravo koristiti sve dok na nju plaćate NAJAM u obliku poreza.  

"Porez na nekretnine je kao kredit koji nikada niste podigli ali ga morate cijeli život otplaćivati državi."

Izvor: Velimir Gašparić YouTube kanal.

Video: