Veljača 2018

Yaron Brook - Nema proizvodnje bez kapitalista

Yaron Brook objašnjava zašto nema proizvodnje bez kapitalista. "Banke stvaraju radna mjesta (posao). One trebaju nekog ko ima ideju, potreban im je preduzetnik, ali sam preduzetnik ne može da stvori radna mjesta. Radna mjesta se kreiraju sa kombinacijom ideja i novca, ideja i financija."

Video: 

Yaron Brook - Why There is no Production Without the Capitalists

Yaron Brook explains why there is no production without the capitalists.

Video: