Rujan 2016

Break the chains of capitalism, stand in the lines of socialism

Break the chains of capitalism, stand in the lines of socialism.

Break the chains of capitalism, stand in the lines of socialism

Polomimo lance kapitalizma, stojmo u redovima socijalizma

Polomimo lance kapitalizma, stojmo u redovima socijalizma.

Polomimo lance kapitalizma, stojmo u redovima socijalizma

Is Socialism a Dictatorship?

What’s with this new notion of “democratic socialism?” Doesn’t socialism require some sort of authoritarian control to redistribute people’s stuff? Conservative Review’s Matt Kibbe looks at the foundations of socialist thought to explain whether socialism can be truly democratic.

Video: 

Da li je socijalizam diktatura?

Šta je sa ovim novim pojmom "demokratskog socijalizma?" Zar socijalizam ne zahtijeva neku vrstu autoritarne kontrole u preraspodjeli vlasništva ljudi? Matt Kibbe iz organizacije Conservative Review se osvrće na temelje socijalističke misli da objasni da li socijalizam može biti istinski demokratski.

Video: 

"Not My Business" Short List

Not my business short list:

- what you do with your own earnings
- your choice of lightbulbs
- how you defend yourself
- where you pee
- what you put in your body
- who you love
- your soda size
- your religious beliefs or not
- whose cakes you bake or don't

I will treat you with basic human dignity and respect.  If you don't wish to reciprocate, no worries.  I'll just move along.

"Not My Business" Short List

Kratka lista stvari koje nisu moj biznis

Kratka lista stvari koje nisu moj biznis.

- šta radite sa vašim novcem
- vaš izbor osvjetljenja
- kako se branite
- gdje idete u WC
- šta stavljate u svoje tijelo
- koga volite
- veličina vašeg gaziranog pića
- vaša religija, ili njen nedostatak
- čiju tortu pravite, ili čiju ne pravite

Ja ću vas tretirati sa osnovnim ljudskim dostojanstvom i poštivanjem.  Ako ne želite uzvratiti istom mjerom, budite bez brige.  Ja ću samo nastaviti dalje svojim putem.

Kratka lista stvari koje nisu moj biznis