Lipanj 2016

Nigel Farage post-Brexit: 17 years ago you laughed at me, you are not laughing now

“What happened last Thursday was a remarkable result. It was indeed a seismic result, not just for British politics, but for European politics but perhaps even for global politics too. … And in doing so we now offer a beacon of hope to democrats across the rest of the European continent.” Nigel Farage at European Parliament, Brussels, 28 June, 2016.

Video: 

Nigel Farage u EU parlamentu nakon Brexita: Prije 17 godina ste mi se smijali, ali se sada ne smijete

“Ono što se dogodilo prošlog četvrtka je bio izvanredan rezultat. To je zaista seizmički rezultat, ne samo za britansku politiku, već i za evropsku politiku, ali možda čak i za globalnu politiku. … I sa tim postignućem mi sada ulijevamo iskru nade demokratima širom ostatka evropskog kontinenta. … hajde da dogovorimo između nas razuman dogovor bez tarifa, a nakon toga prepoznajte da će Velika Britanija biti vaš prijatelj; da ćemo trgovati sa vama, sarađivati sa vama, mi ćemo biti vaši najbolji prijatelji na svijetu. Ali doista učinite to, učinite to razumno, i omogućite nam da odemo i ostvarujemo svoje globalne ambicije i budućnost.” Nigel Farage u Evropskom parlamentu, Brisel, 28 juni, 2016.

Video: 

What pisses me off every day?

What pisses me off every day?  Government.  People that ignore government.  People that worship government.

What pisses me off every day?

Šta me živcira svaki dan?

Šta me živcira svaki dan?  Država.  Ljudi koji ignorišu državu.  Ljudi koji idoliziraju državu.

Šta me živcira svaki dan?

Nigel Farage Declares Brexit Victory in the EU Referendum

"And we will have done it without having to fight, without a single bullet being fired ... And we'll have done it, not just for ourselves, will have done it for all of Europe. I hope this victory brings down this failed project, and leads it to a Europe of sovereign nation states, trading together, being friends together, cooperating together, and let's get rid of the flag, the anthem, Brussels, and all that has gone wrong."

Video: 

Nigel Farage proglasio Brexit pobjedu u EU referendumu

"I mi smo to postigli bez nasilja, bez ijednog ispaljenog metka. ... I mi smo to postigli ne samo za nas, već smo to postigli za cijelu Evropu. Nadam se da ova pobjeda obara taj neuspjeli projekat, i vodi ga u Evropu suverenih nacionalnih država, koje trguju međusobno, su prijatelji jedni drugima, sarađuju zajedno, i hajde da odbacimo zastavu, himnu, Brisel, i sve što je otišlo naopako."

Video: