Veljača 2016

Some regard private enterprise as if it were a predatory tiger to be shot

"Some regard private enterprise as if it were a predatory tiger to be shot. Others look upon it as a cow that they can milk. Only a handful see it for what it really is - the strong horse that pulls the whole cart." - Winston Churchill

Some regard private enterprise as if it were a predatory tiger to be shot

Neki ljudi gledaju na privatno preduzeće kao na grabežljivu zvijerku koju treba odstrijeliti

"Neki ljudi gledaju na privatno preduzeće kao na grabežljivu zvijerku koju treba odstrijeliti. Drugi to vide kravu koju oni mogu da muzu. Samo nekolicina to vide onakvim kakvo zaista jeste - kao jakog konja koji vuče cijelu zapregu." - Winston Churchill

Neki ljudi gledaju na privatno preduzeće kao na grabežljivu zvijerku koju treba odstrijeliti

There is no difference between communism and socialism

There is no difference between communism and socialism, except in the means of achieving the same ultimate end: Communism proposes to enslave men by force, Socialism - by vote.  It is merely the difference between murder and suicide. - Ayn Rand

There is no difference between communism and socialism

Ne postoji razlika između komunizma i socijalizma

Ne postoji razlika između komunizma i socijalizma, osim u sredstvima za postizanje istog krajnjeg cilja: Komunizam predlaže da se ljudi porobe silom, a socijalizam - glasanjem. To je jedino razlika između ubistva i samoubistva. - Ayn Rand

Ne postoji razlika između komunizma i socijalizma

Individual rights are not subject to a public vote

Individual rights are not subject to a public vote. - Ayn Rand

Individual rights are not subject to a public vote

Individualna prava ne podliježu javnom glasanju

Individualna prava ne podliježu javnom glasanju. - Ayn Rand

Individualna prava ne podliježu javnom glasanju