Svibanj 2015

Steven Woolfe: EU Should Not Have the Power to Wage War

Steven Woolfe MEP, UK Independence Party, explains why he voted no on EU policy initiatives to establish and finance EU army. “And they also voted for the ability for EU to initiate its own drone killings. Today, this chamber has turned EU into a dark and dangerous place. And that is why I voted against it, because I do not believe that EU should have the power to wage war on other countries.” European Parliament, Strasbourg, 21 May 2015. Source: UKIP MEPs YouTube channel.

Video: 

Steven Woolfe: EU ne bi trebala da ima moć da vodi ratove

Steven Woolfe, član Evropskog parlamenta iz stranke UK Independence Party, objašnjava zašto je glasao “Protiv” na EU legislature koje iniciraju uspostavljanje i financiranje EU armije. “Oni su takođe glasali i za mogućnost za EU da pokrene svoja ubijanja dronovima. Danas, ova komora je pretvorila EU u tamno i opasno mjesto. I to je razlog zašto sam glasao protiv toga, jer ne vjerujem da EU treba da ima moć da vodi ratne pohode na druge zemlje.” Evropski parlament, Strasbourg, 21 maj 2015. Izvor: UKIP MEPs YouTube kanal.

Video: 

Milton Friedman - Who Protects the Worker?

Milton Friedman explains who truly protects the workers in about 5 minutes. The right answer to the question "Who protects the worker?" is that the worker is protected by the existence of other employers who can and will compete for his or her services if a present employer fails to provide decent wages and working conditions. The only real way to protect the standard of living of workers is to preserve a freely competitive labor market. This video is an excerpt from the lecture 13. of the Milton Friedman Speaks series. Source: theginiapp YouTube channel. The whole lecture can be watched here.

Video: 

Milton Friedman – Ko štiti radnika?

Milton Friedman objašnjava ko uistinu štiti radnike. Pravi odgovor na pitanje "Ko štiti radnika?" je da je radnik zaštićen postojanjem drugih poslodavaca koji mogu i žele da se nadmeću za usluge radnika ako trenutni poslodavac ne uspije pružiti razumnu plaću i radne uslove. Jedini pravi način zaštite životnog standarda radnika je očuvanjem slobodno konkurentno tržište rada. Ovaj video je isječak iz 13. lekcije iz "Milton Friedman Speaks” serije. Izvor: theginiapp YouTube kanal. Cijela lekcija mo\e biti gledana ovdje.

Video: 

The further a society drifts from truth the more it will hate those who speak it

"The further a society drifts from truth the more it will hate those who speak it." - George Orwell

The further a society drifts from truth the more it will hate those who speak it

Što se više društvo udaljava od istine utoliko više će mrziti one koji je govore

"Što se više društvo udaljava od istine utoliko više će mrziti one koji je govore." - George Orwell

Što se više društvo udaljava od istine utoliko više će mrziti one koji je govore